Is het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) georganiseerd door Boerhaave Nascholing verplicht?

Niet alle cursussen zijn voor alle aios verplicht. Kijk in je regionaal of lokaal opleidingsplan wat voor jouw opleiding verplicht is, of overleg met je opleider.