Actueel

College van Beroep: streep door nieuwe verdeelplan VWS AIOS

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het appèl van de ziekenhuizen uit de regio Leiden (LUMC, Alrijne, Basalt, Groene Hart Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, HMC en Reinier de Graaf) gegrond verklaard. De ziekenhuizen waren het niet eens met de landelijke verdeling van opleidingsplaatsen voor Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS) door de minister van VWS. Het CBb stelt de zeven ziekenhuizen nu in het gelijk.

De verdeling van opleidingsplaatsen voor 2023 heeft het College nu geschrapt. Het College oordeelt dat de minister van VWS niet bevoegd is opleidingsplaatsen aan individuele instellingen toe te wijzen.

Eerlijke verdeling

De Onderwijs- en Opleidings Regio (OOR) Leiden spande de zaak aan, omdat de regio vindt dat de overheid een eerlijke verdeling centraal moet stellen bij de toekenning van opleidingsplaatsen. Ook De Jonge Specialist en de Federatie van Medisch Specialisten waren het niet eens met het verdeelvoorstel van VWS. De voorzitter van de OOR Leiden, Douwe Biesma is tevreden: “De voorgestelde verdeelsystematiek leidde ertoe dat in sommige regio’s te veel AIOS werden opgeleid en in andere regio’s te weinig. De minister moet nu terug naar de tekentafel.”

Herbezinning

De uitspraak is duidelijk en hoger beroep is niet mogelijk. De minister mag geen aanwijzingen geven over individuele zorgaanbieders. De minister is dus niet bevoegd om verdeelplannen vast te stellen. Dat geldt ook voor het verdeelplan 2024 en verder.