OOR Leiden

Wat doet de OOR Leiden?

Nederland telt zeven Onderwijs- en Opleidings Regio's (OOR), waar artsen in opleiding tot specialist (aios) worden opgeleid. Iedere OOR is gecentreerd rond één van de zeven Universitaire Medische Centra (UMC). Binnen een OOR zorgen ziekenhuizen en andere opleidingsinstellingen samen voor voldoende goed opgeleide medisch specialisten, klinisch fysici, klinische chemici en ziekenhuisapothekers. Daarnaast worden binnen de OOR-instellingen ook de opleidingen tot huisarts en specialisten ouderengeneeskunde verzorgd. De UMC’s hebben daarin de regierol.

De Leidse OOR leidt regionaal op. De korte lijnen en afstanden maken het mogelijk om optimaal gebruik te maken van het gevarieerde opleidingsaanbod, eigen karakter en onderscheidende expertises in de verschillende instellingen. Supervisoren bundelen hun krachten samen om regionaal aios op te leiden.

OOR Leiden Organigram

  • Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden (OOR) bestuur: Lid Raad van Bestuur per instelling, ROC (vice-) voorzitter
  • Regionale Opleidingscommissie (ROC) bestuur: COC voorzitters, decanen, leerhuismanagers, voorzitter Arts assistentvereniging en onderwijskundige, ROC voorzitter
  • Centrale Opleidingscommissie (COC) bestuur: Opleiders, vereniging arts-assistenten, decaan, leerhuismanager, onderwijskundige en Lid Raad van Bestuur