Trainingen

Een leven lang (samen) leren!

De OOR Leiden biedt een gevarieerd pakket aan trainingen en andere professionaliseringsactiviteiten voor assistenten en supervisoren. Het DOO (Discipline Overstijgend Onderwijs) pakket voor aios gericht op het verder ontwikkelen van generieke competenties, naast de medisch inhoudelijke expertise. Het opleiden van aios vereist didactische vaardigheden. Opleiders, plaatsvervangend opleiders en leden van de opleidingsgroep die zich bezighouden met het begeleiden van aios, kunnen hun didactische vaardigheden ontwikkelen door het volgen van Teach the Teacher (TTT) trainingen.

De opleiding van aios vindt voornamelijk plaats op de werkplek. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling worden door de OOR Leiden op regionaal niveau discipline-overstijgende trainingen (DOO) georganiseerd. In deze trainingen leer je op een gestructureerde manier in onderwijssessies en workshops meer over algemene competenties. In de trainingen wordt expliciet gebruikgemaakt van het feit dat aios uit verschillende ziekenhuizen en specialismen participeren. De trainingen worden gegeven door experts uit de verschillende ziekenhuizen in de Leidse OOR.

Bespreek voordat je je inschrijft met je opleider welke trainingen voor jou verplicht zijn. Sommige opleidingen kiezen ervoor een aantal DOO trainingen verplicht te stellen voor hun aios, andere bepalen dit in overleg met de aios, afhankelijk van het profiel van de aios en het individueel opleidingsplan. Per training is een advies gegeven om de cursus in een bepaald opleidingsjaar of deel van de opleiding te volgen. Stem dit ook af met je opleider.

Schrijf je op de website van Boerhaave Nascholing in voor de trainingen.

Andere aanbieders

Heb je interesse in een training over Samen Beslissen, neem dan contact op met A.M.Stiggelbout@lumc.nl of A.H.Pieterse@lumc.nl. Heb je interesse in trainingen over andere disciplineoverstijgende onderwerpen, kijk dan eens bij https://e-infuse.com/ of bij de Academie Medisch Specialisten https://demedischspecialist.nl/academie

Naast het onderstaande aanbod organiseert de OOR Leiden elk voorjaar een regionaal Opleidingssymposium voor aios, opleiders en andere betrokkenen bij de vervolgopleidingen. Meer informatie hierover vind je vanaf januari op het nieuwsdeel van de site.