Instellingen

Alrijne Ziekenhuis

Samen doen is de kern van het werk bij Alrijne. Dit geldt zeker voor onze medische vervolgopleidingen. Onze aios spelen een belangrijke rol binnen zowel de opleidingen, als de opleidingsorganisatie. Op dit moment zijn er binnen het Alrijne Ziekenhuis 8 opleidingsgroepen erkend die – sinds 2019 – gezamenlijk het RGS instellingscertificaat hebben behaald.

Specialismen

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Heelkunde
 • Interne Geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde
 • Neurologie
 • Oogheelkunde

Centrale Opleidingscommissie

Voorzitter COC:  Machteld van der Feltz (mvanderfeltz@alrijne.nl).
Ambtelijk secretaris COC: Janneke Grooten  jcgrooten@alrijne.nl

Vereniging Arts Assistenten, VAZAL: vazal@alrijne.nl

Extra informatie

Deze vakgroepen hebben hiervoor een opleidingserkenning. Alrijne Ziekenhuis vormt een bestuurlijke opleidingseenheid met het LUMC t.a.v. de vakgroepen MDL, ouderengeneeskunde, radiologie/nucleaire geneeskunde, urologie en neurochirurgie. Ook zijn zij één van de geaffilieerde ziekenhuizen voor de masterfase geneeskunde van het LUMC. Daarnaast biedt de Interne Geneeskunde de volgende differentiatieonderdelen: nefrologie, acute geneeskunde, hematologie en medische oncologie

De Alrijne Academie

Binnen de Alrijne Academie komen alle vormen van opleiden in het Alrijne Ziekenhuis samen. Onder leiding van de decaan, worden de medische vervolgopleidingen voor alle RGS erkende opleidingen zowel inhoudelijk als praktisch ondersteund. Opleidingsoverstijgende zaken, zoals de Centrale Opleidingscommissie en de inzet van de verschillende ‘kwaliteitsinstrumenten’ waarmee we het leerklimaat in ons ziekenhuis toetsen, worden door de Alrijne Academie gecoördineerd. Daarnaast wordt (het doen van) wetenschap actief ondersteund en verder uitgebreid, en zijn publicaties en studiematerialen toegankelijk via de bibliotheek. Ook is het mogelijk hulp te krijgen bij het doen van literatuuronderzoek. De planning t.b.v. de inzet en begeleiding van coassistenten in ons ziekenhuis verloopt ook via de Alrijne Academie. Evenals de kwaliteitsbewaking van deze coschappen en de coördinatie van het periodieke co-opleidersoverleg.

Naast de medische vervolgopleidingen, worden via de Alrijne Academie ook alle beroeps- en vervolgopleidingen in het Alrijne ziekenhuis ondersteund.

Met vragen over de Alrijne Academie kun je het beste even mailen naar: medischevervolgopleidingen@alrijne.nl

Instellingen

 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Alrijne Ziekenhuis
 • Parnassia
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Basalt
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • GGZ Rivierduinen
 • HagaZiekenhuis