Instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum

Als centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing.

Wij kunnen onze missie alleen realiseren met de inzet van onze medewerkers en vanuit onze kernwaarden: persoonlijk, verbindend en nieuwsgierig. Elke collega is waardevol en voegt waarde toe vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid met anderen. We willen verbinden tussen het LUMC en onze omgeving, tussen patiënt en zorgverlener, tussen docent en student, tussen onderzoeker en zorgverlener, tussen medewerker en organisatie, tussen onze kerntaken en kernwaarden. We doen dat vanuit nieuwsgierigheid: open voor de kansen en mogelijkheden die zich aandienen, ook in het contact met onze omgeving.

Het LUMC heeft 3 maatschappelijke speerpunten: oncologie, regeneratieve geneeskunde en population health. Deze speerpunten sluiten aan bij belangrijke vraagstukken in de maatschappij en van onze patiënten.

Het LUMC biedt universitair onderwijs en opleidingen voor verpleegkundige en medisch ondersteunende beroepen, coördineert de medische vervolgopleidingen in de Onderwijs en Opleidingsregio (OOR) Leiden en verzorgt bij- en nascholing voor artsen en verpleegkundigen. Het onderwijs is verweven met de patiëntenzorg en het onderzoek.

Specialismen van het LUMC

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Cardio-Thoracale Chirurgie
 • Dermatologie
 • GZ en Klinische Psychologie
 • Heelkunde
 • Huisartsgeneeskunde
 • Intensive Care Geneeskunde
 • Interne Geneeskunde
 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische Chemie
 • Klinische Fysica Audiologie
 • Klinische Fysica Radiologie & Nucleaire Geneeskunde
 • Klinische Fysica Radiotherapie
 • Klinische Genetica
 • Longziekten en Tuberculose
 • Maag-, Darm- en Leverziekten
 • Medische Microbiologie
 • Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Obstetrie & Gynaecologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Ouderengeneeskunde
 • Pathologie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Radiotherapie
 • Reumatologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Spoedeisende (Hulp) Geneeskunde
 • Urologie
 • Ziekenhuisfarmacie
 • Ziekenhuisgeneeskunde

Centrale Opleidingscommissie (COC)

De Centrale Opleidingscommissie (COC) van het LUMC is een overlegorgaan voor de opleiders van de medische vervolgopleidingen. De doelstelling van de COC is om de kwaliteit van de opleidingen te bevorderen en een gunstig en veilig opleidingsklimaat te bewaken.

Contact

De voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie LUMC: Abbey Schepers (A.Schepers@lumc.nl).
De ambtelijk secretaris van de COC: Dorine Pauw (D.E.Pauw@lumc.nl).

Solliciteren opleidingsplaats

Vacatures voor een aios/anios-plek worden geplaatst op de website van LUMC.
Tenzij anders in de vacature is vermeld, kan je direct solliciteren via de button “Solliciteer nu” Dit doe je door in iedergeval een motivatiebrief en jouw CV te uploaden. De contactgegevens van de opleider en/of andere medisch specialist staan vermeld voor het geval je inhoudelijke vragen over de functie hebt.
Uiterlijk binnen 2 weken na de sluitingsdatum, wordt contact met je opgenomen of je wel/niet bent geselecteerd voor het verdere sollicitatieproces. Als je bent geselecteerd, zal een (eerste) gesprek met je worden ingepland.

Vereniging Arts Assistenten LUMC

De Vereniging voor Arts-assistenten (VAA) LUMC verbindt de verschillende arts-assistenten binnen het LUMC. Daarnaast behartigt de VAA de belangen van alle arts-assistenten op verschillende podia en laat jullie stem horen.

bestuur_vaa@lumc.nl

Vertrouwenspersonen

Instellingen

 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Parnassia
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Basalt
 • HagaZiekenhuis
 • Alrijne Ziekenhuis
 • GGZ Rivierduinen