Specilialisaties

AIGT (Tropenarts)

De opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde leidt basisartsen op tot generalistisch werkende artsen die kunnen opereren op het snijvlak van de curatieve en preventieve geneeskunde en gezondheidsbevordering. Het is in essentie een praktische opleiding van twee jaar in Heelkunde of Kindergeneeskunde en in Gynaecologie. Verder een theoretische cursus van drie maanden in Tropengeneeskunde en een buitenland stage van zes maanden.

Concreet betekent dit dat de AIGT de Nederlandse expert is op het gebied van global health, waar klinische zorg en public health samenkomen. De kennis en vaardigheden van de AIGT bevinden zich onder andere op het gebied van epidemiologische aspecten van ziekten en ziekten welke voornamelijk voorkomen in lage-inkomenslanden.

Daarnaast beschikt de AIGT over relevante kennis en ervaring op het gebied van interculturele gezondheidszorg, die zowel in Nederland als daarbuiten zeer waardevol kan zijn.

 • Gynaecologie
  De opleiding gynaecologie voor de AIGT is een veelzijdige en drukke opleiding van één jaar waarin heel veel praktijk ervaring wordt opgedaan in een typische grootstedelijke multiculturele binnenstad populatie. Door de grootte van de afdeling is er aandacht voor de volle breedte van het vak. Aan het einde van het opleidingsjaar worden de basis verrichtingen in de obstetrie zoals begeleiding partus, MPV, keizersnede, zelfstandig gedaan.

  De opleiding bestaat uit vier modules van ieder 3 maanden, waarbij de aandacht ligt op de praktijk. Dit uiteraard ter voorbereiding op het werk in ontwikkelingslanden. De opleiding loopt, voor zover praktisch haalbaar, parallel aan die van de aios gynaecologie. De diensten worden gedeeld met de aios, de verlosartsen en de aios.

  Het gynaecologie jaar kan in het HMC en in het HagaZiekenhuis gevolgd worden.

  Kindergeneeskunde
  In het HagaZiekenhuis kan ook het kindergeneeskunde deel van de tropen opleiding gevolgd worden.

  Heelkunde
  Er wordt gewerkt aan het realiseren van het heelkunde jaar in de regio.

 • Gynaecologie
  Het gynaecologie  jaar bestaat uit een inwerkperiode (met name op de verloskamers) van drie maanden, een 3 maanden blok verloskunde (incl. echostage), een drie maanden blok gynaecologie en het laatste blok van drie maanden wordt gebruikt om hiaten in de opleiding te adresseren. Op deze wijze wordt er zo veel mogelijk geïndividualiseerd.

 • HMC-Gynaecologie
  Opleider: dr. W.J. van Wijngaarden, DM FRCOG DGO
  Plaatsvervangend opleider: dr M.J.Kagie, MD, PhD