Trainingen

Professionele verantwoordelijkheid en omgang met incidenten

Hoe goed u uw werk ook doet: ergens in uw carrière krijgt u te maken met een incident of een klacht. Op zo’n moment komt er van alles op u af. Hoe moet u hier als beginnend arts op reageren?

Wat levert het op?

In deze cursus leer je onder andere goed te communiceren en juist om te gaan met juridische aspecten. Door het volgen van het programma krijg je inzicht in professionele verantwoordelijkheid bij incidenten of klachten. Andere onderwerpen die besproken worden zijn:

  • Kennis over geschillenprocedures
  • Communicatie rondom ‘fouten’
  • Inzicht in het nut en uitvoeren van een zorgethisch/moreel beraad

Tijdsinvestering
1 dag met voorbereiding.
Ter voorbereiding op de cursus wordt de deelnemers gevraagd een casus uit te werken waarin zij te maken hebben gehad met een incident/bijna incident, waarbij er sprake was van een negatief effect op de patiënt.

Advies opleidingsjaar
Vanaf het 3e opleidingsjaar

InschrijvenProfessionele verantwoordelijkheid bij het omgaan met incdenten en fouten