Trainingen

TTT Basis (Blended)

De vernieuwde cursus ‘Teach the Teachers’-basis bestaat uit een e-learning en een fysieke bijeenkomst. In de e-learning worden drie thema’s behandeld: competentiegericht opleiden, het opleiden van AIOS en de ontwikkelingscyclus van de AIOS.

Tijdens de fysieke bijeenkomst gaan we praktisch aan de slag met het toepassen en verdiepen van deze kennis. Dit doen we onder andere door middel van het verzorgen van een kort onderwijsmoment, het doen van rollenspellen en uitvoeren van opdrachten. Deelnemers krijgen via het online gedeelte en de fysieke bijeenkomst een uitgebreide toolkit om aan de slag te gaan met opleiden van de AIOS in de dagelijkse praktijk.

Wat levert het op?

  • Deelnemers zijn zich ervan bewust hoe zij als rolmodel invloed kunnen hebben op de opleiding van de aios.
  • Deelnemers kunnen gestructureerde werkvormen demonstreren die tijdens korte onderwijsmomenten (5 minuten) kunnen worden toegepast in het onderwijs aan aios.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze formatief kunnen toetsen op de werkvloer en dit kunnen gebruiken bij het summatief toetsen.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze de Pendletonregels kunnen toepassen.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze een KPB-gesprek kunnen voeren.
  • Deelnemers zijn in staat om te analyseren hoe ze kunnen aansluiten bij de aios aan de hand van o.a. Kolb.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze leerzame activiteiten op de werkvloer als leer- of opleidingsmoment kunnen benutten.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze aios in stappen vaardigheden kunnen aanleren.