Trainingen

TTT + Basisvaardigheden feedback geven

Het opleiden van aios vindt voor een groot gedeelte plaats op de werkvloer. In deze workshop wordt geleerd hoe werkmomenten effectief en efficiënt ingezet kunnen worden als leermomenten. Daarbij is het geven van gestructureerde feedback essentieel. De actuele stand van zaken over feedback op de werkplek en de effectiviteit ervan worden besproken. Dit wordt gekoppeld aan ervaringen met eigen aios en hun handelen waarop feedback gegeven kan worden. Nadat methodieken zijn toegelicht wordt door de deelnemers vooral geoefend met het toepassen hiervan.

Wat levert het op?

  • Het weten van de impact die feedback kan hebben op de ontwikkeling van de aios op de werkvloer
  • Het oefenen in verwoorden van feedback op verschillende aspecten in het functioneren van de AIOS (naast het medisch handelen ook de organisatie en communicatie)
  • Het oefenen met constructief feedback geven aan de hand van verschillende methodes

Aanbod
via Boerhaave Nascholing en in company

Tijdsinvestering
3 uur

Aantal deelnemers per cursus
10