Trainingen

TTT + Generatieverschillen in de (opleidings-)praktijk

In deze cursus gaan we in op de verschillende generaties die nu werkzaam zijn in de vakgroep. Welke verschillen en kenmerken benoemt de literatuur ten aanzien van generaties? We zoomen met name in op de verschillen op het gebied van leren en geven inzichten hoe je daarmee om kunt gaan. Ook gaan we praktisch aan de slag. Dit resulteert aan het einde van de training in handvatten en een concreet actieplan om de generaties in de praktijk te kunnen verbinden.

Wat levert het op?

Na deze TTT+ cursus:

  • weten de deelnemers te benoemen welke generaties er binnen hun vakgroep zijn
  • zijn de deelnemers in staat om aan te geven wat deze verschillende generaties belangrijk vinden in leersituaties en wat de leervoorkeuren zijn van de verschillende generaties
  • weten de deelnemers per generatie waar deze energie van krijgt en wat energie slurpt
  • kunnen de deelnemers benoemen welke invloed generatieverschillen hebben in de praktijk
  • kennen de deelnemers manieren om met generatieverschillen om te gaan en deze te overbruggen

Aanbod
In company

Tijdsinvestering
2 uur