Trainingen

TTT + Overtuigen en verleiden: hoe leid je daarin op?

De moderne arts is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven. Hoe gaat de dokter van nu hiermee om en hoe geeft hij/zij vorm aan deze aspecten in de opleiding van arts in opleiding tot specialist? Daar is deze cursus op gericht. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van werken in een team staan centraal.

De training heeft een interactieve vorm met o.a. uitwisseling van ervaringen, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

De training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking met collega’s. Meer precies geeft de training handvatten om:

  • Te reflecteren op eigen gedrag
  • Feedback te geven
  • Problematiek van de dagelijkse dag te bezien in proactief perspectief
  • Te luisteren …misschien wel het belangrijkste onderdeel van communicatie
  • Conflicten te hanteren
  • Leiding te geven en te ontvangen
  • Aios in bovenstaande vaardigheden te begeleiden.

Deze hulpmiddelen kunnen worden ingezet ter verbetering van samenwerkings- en communicatieperikelen uit de dagelijkse praktijk. En daarnaast wordt aan de hand van deze hulpmiddelen een concreet kader geboden om aios te begeleiden om samenwerking en communicatie vaardigheden te verbeteren.

Aanbod
Via Boerhaave Nascholing

Tijdsinvestering
2x 4 uur De training wordt in 2 dagdelen gegeven met een tussentijd van 4-6 weken

Aantal deelnemers per cursus
Maximaal 9

Inschrijving: TTT+ Overtuigen en Verleiden