Trainingen

TTT + Selectie van AIOS

In deze cursus nemen we het wervings- en selectieproces van AIOS voor een opleidingsplek in een medisch specialisme onder de loep. Een vaak nog vrij impliciet proces, waarbij het met het krimpend aantal opleidingsplaatsen alleen maar nóg belangrijker wordt om ‘de juiste personen voor de juiste plekken’ te selecteren. In de cursus belichten we wat bekend is vanuit onderzoek over de huidige wijze van selecteren en hoe dit beter kan. Hierin nemen we ook expliciet de rol van een PhD in de selectie mee, omdat dit op steeds meer plekken onderwerp van gesprek is. Ook worden ervaringen uit een pilot gedeeld. Deelnemers worden uitgenodigd om de huidige werkwijze in hun eigen specialisme/cluster hieraan te spiegelen en na te denken over wenselijkheid en mogelijkheden voor mogelijke verbetering van het proces in hun eigen specialisme/cluster.

M.b.t. Boerhaave cursus:
Aan deze training kunnen opleiders vanuit meerdere specialismen deelnemen. Ons advies is om als (opleiders) duo in te schrijven, omdat dat de vertaalslag naar de praktijk en de collega’s in het eigen cluster makkelijker kan maken.

M.b.t. incompany cursus voor een cluster:
Bij interesse: neem contact op met j.bustraan@lumc.nl

Wat levert het op?

  • Deelnemers kennen de belangrijkste bevindingen uit recente onderzoeken naar selectie
  • Deelnemers kennen het standpunt van de Jonge Specialist t.a.v. promoveren, plus de eerste bevindingen uit onderzoek naar de motivaties en ambities van medische promovendi
  • Deelnemers hebben inzicht in de werkwijze en de kansen en barrières die collega’s hebben ervaren bij het professionaliseren van hun selectieproces
  • Deelnemers zijn zich bewust hoe deze bevindingen zich verhouden tot de huidige werkwijze rond werving- en selectie in het eigen specialisme/cluster
  • Deelnemers zijn in staat om een afgewogen standpunt te formuleren t.a.v. wenselijkheid van professionalisering van de selectie in het eigen vak/cluster (incl. de rol van een Phd hierin)
  • Deelnemers hebben een aantal eerste stappen geformuleerd om dit standpunt breder, met andere betrokkenen in het cluster te gaan bespreken en/of opstarten

 

Inschrijving: TTT+ Selectie van AIOS

Aanbod
Via Boerhaave Nascholing en eventueel in company aan clusters

Tijdsinvestering
4 uur: 1 uur voorbereiding, 3 uur fysieke bijeenkomst

Aantal deelnemers per cursus
8