Trainingen

TTT + Verdiepingscursus feedback geven

In de TTT+ Verdiepingscursus feedback geven staan de basisprincipes voor goede feedback en het geven van concrete feedback in de dagelijkse praktijk centraal. We richten ons tijdens deze training op feedback in complexe(re) situaties of situaties die een beroep doen op complexere feedbackvaardigheden. Hoe geef je feedback bij langduriger begeleiding? Hoe geef je feedback als het om patronen gaat en/of de ontwikkeling (tijdelijk) stagneert? Aan de hand van een concrete casus gaan we in op deze verschillende vragen.

Wat levert het op?

Antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat te doen als een terugkerend patroon in het handelen van een AIOS de ontwikkeling of functioneren echt belemmert?
  • Hoe geef je feedback als het hapert in iemands professioneel gedrag?
  • Hoe kun je AIOS met gerichte feedback helpen om hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten te identificeren?
  • Wat zijn de stappen en mogelijkheden als de ontwikkeling van een AIOS dreigt te stagneren?