Trainingen

TTT voor startende (plaatsvervangend) opleiders

Opleiden is complex. Als opleider krijg je te maken met wet- en regelgeving rondom opleiden, een scala aan instanties en organen, het organiseren en vormgeven van het opleiden in een opleidingsplan, het definiëren van leeractiviteiten en toetsing, het begeleiden en beoordelen van individuele aios, de opleidingskwaliteit en de opleidingsvisitatie. Tijdens deze training zal op een interactieve wijze het opleidingslandschap worden doorgenomen met veel praktische tips en tricks. Ook is er veel ruimte voor uw eigen vragen en uitwisseling met andere deelnemers.

Deze cursus is nadrukkelijk bedoeld voor de startende opleider en plaatsvervangend opleider en niet voor de overige leden van de opleidingsgroep. Bent u geen (beoogd) startende opleider of plaatsvervangende opleider, dan kunt u niet deelnemen aan deze cursus.

Wat levert het op?

Na deze training weet u:

  • wie wat bepaalt rondom opleiden, waar wet- en regelgeving vandaan komt en wat de landelijke ontwikkelingen zijn;
  • welke opleidingszaken er spelen gedurende een kalenderjaar, waarom en op welk moment;
  • wat een goed leerklimaat is, hoe je dat bevordert, hoe je de hele opleidingsgroep erbij betrekt en hoe de kwaliteitscyclus in elkaar zit;
  • wat er van u verwacht wordt in de individuele begeleidingsstructuur en EPA’s;
  • wat te doen als de ontwikkeling van de AIOS niet goed verloopt en er een geïntensiveerd begeleidingstraject opgestart moet worden.