Trainingen

Ziekenhuismanagement voor aios- tweedaagse verdiepingscursus

Medisch specialisten functioneren niet in een isolement, maar in een team met diverse andere zorgprofessionals en maken daarbij gebruik van schaarse middelen. Er moeten altijd keuzes gemaakt worden op basis van effectiviteit en efficiency. Het maken van die keuzes én het bepalen van de inhoud en de vorm van de samenwerking zijn onderdeel van de medisch specialistische professie. Dit speelt op alle bestuurlijke en inhoudelijke niveaus van het zorgsysteem.

Wat levert het op?

Tijdens de cursus leer je hoe jij je verantwoordelijkheid op de verschillende niveaus kan waarmaken. Je krijgt:

  • inzicht in de organisatie van het zorgstelsel en de financiering van medisch specialistische zorg.
  • begrip van de organisatie van ziekenhuis en medische staf en de onderlinge samenwerking breed, met extra focus op Leiden.
  • handvatten voor het vertalen van beleid naar doelen.

De docenten uit het HagaZiekenhuis en van de Academie Medisch Specialisten hebben veel praktijkervaring op de verschillende terreinen.

Tijdsinvestering
2 dagen

Advies opleidingsjaar
Alle opleidingsjaren

Inschrijven

Inschrijven aios werkzaam in het HagaZiekenhuis: www.hagaleerplein.nl
Inschrijven aios werkzaam buiten het HagaZiekenhuis: stuur een mail naar Hagaacademie@hagaziekenhuis.nl

Kosten
€ 675
NB aan deze cursus zijn kosten verbonden voor jou als aios. Overleg met je opleider of deze cursus vergoed kan worden vanuit jouw afdeling