Stages

Verdiepingsstage Bewegingsstoornissen

Extra informatie

Info stage
 • Het spectrum van bewegingsstoornissen is zeer divers en varieert van geïsoleerd voorkomen van een ongewilde beweging tot gemengde bewegingsstoornissen, waarin verschillende type ongewilde bewegingen in combinatie met systematische verschijnselen zich bij éénzelfde individu kunnen manifesteren.

  Een verdiepingsstage bewegingsstoornissen biedt een aios de mogelijkheid zich te bekwamen in alle facetten van dit deelgebied van de neurologie. Naast het verbreden van kennis ten aanzien van bewegingsstoornis-gerelateerde ziektebeelden leert de aios wanneer en welke interventies geïndiceerd zijn en hoe deze in de praktijk toe te passen. Het belang van een multidisciplinaire samenwerking en integrale begeleiding van patiënten met een bewegingsstoornis komt in de stage prominent naar voren. Voor de vervolgstap van aios naar neuroloog geldt de stage als een uitstekende voorbereiding, ook voor artsen die een carrière nastreven waarin bewegingsstoornissen geen aandachtsgebied wordt.

 • De OOR Leiden heeft alle ingrediënten voor een unieke stage bewegingsstoornissen. In alle ziekenhuizen van de regio zijn neurologen werkzaam met expertise in één of meerdere bewegingsstoornissen. Door de mogelijkheid een stage samen te stellen uit verschillende modules binnen de regio kan de aios de expertise van de verschillende centra combineren in één stage en zo met het volledige palet aan bewegingsstoornissen in aanraking komen. Verder bieden de uitgebreide regionale samenwerkingsverbanden een kans voor extra verdieping in de zorg voor deze patiëntgroep.

 • De grote diversiteit aan zorgproducten beschikbaar in de regio bieden de aios een uitgelezen mogelijkheid om naar eigen behoeften en interesse een stageprogramma samen te stellen. Dit programma kan goed aansluiten op individuele voorkeuren zonder dat dit ten koste gaat van basiskennis en vaardigheden, die als vereiste worden gezien om de stage succesvol af te ronden. De omgeving waarin de aios ervaring op doet kan variëren van verpleegafdeling, polikliniek, afdeling klinische neurofysiologie tot revalidatie-afdeling binnen een verpleeghuis. Daarbij sluit de aios aan bij lokale en regionale overlegmomenten met bijzondere vermelding van het 3-maandelijkse regionale overleg van de REPAIR werkgroep, waarin casuïstiekbespreking van Parkinsonpatiënten, met name gericht op keuze voor device-aided therapies, opleiding en research vanuit de regio ruimschoots aan bod komen

 • Om de kwaliteit en vereiste inhoud van een verdiepingsstage bewegingsstoornissen te waarborgen, heeft iedere stage een kernstage. Deze beslaat minimaal 2 dagen in de week en wordt gevolgd in het LUMC in Leiden of het HagaZiekenhuis in Den Haag/Zoetermeer (zie ook bijlage “Menukaarten Verdiepingsstage Bewegingsstoornissen”). Het gehele spectrum van bewegingsstoornissen komt in beide ziekenhuizen voorbij met gespecialiseerde spreekuren, met daarbij enkele accentverschillen. Zo is er een gespecialiseerd zorgpad voor ticstoornissen in het HagaZiekenhuis en is het LUMC een nationaal referentiecentrum voor de ziekte van Huntington en vinden er met regelmaat second opinions plaats.

 • Coördinator Stage

  dr. A.A. van der Plas
  Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
  Tel: 071-5828056
  Email: aavanderplas@alrijne.nl
  Website: https://www.neurologen-alrijne.nl/

  Coördinator HagaZiekenhuis

  dr. R. Zutt
  HagaZiekenhuis
  Els Borst-Eilersplein 275
  2545 AA Den Haag
  Tel: 070-2102381
  Email: R.Zutt@hagaziekenhuis.nl
  Website: https://www.hagaziekenhuis.nl/specialismen/neurologie/

  Coördinator Leids Universitair Medisch Centrum

  dr. S.T. de Bot
  Leids Universitair Medisch Centrum
  Albinusdreef 2
  2333 ZA Leiden
  Tel: 071- 5262111
  Email: S.T.de_Bot@lumc.nl
  Website: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/afdelingen/neurologie/

  Coördinator Alrijne Ziekenhuis

  dr. A.A. van der Plas
  Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
  Tel: 071-5828056
  Email: aavanderplas@alrijne.nl
  Website: https://www.neurologen-alrijne.nl/

  Coördinator Reinier de Graaf Gasthuis

  dr. E.A. Oudeman
  Reinier de Graaf Gasthuis
  Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  Tel: 015-2603533
  Email: e.a.oudeman@gmail.com
  Website: https://reinierdegraaf.nl/specialisme/neurologie

  Coördinator Groene Hart Ziekenhuis

  dr. A.F. Lipka
  Groene Hart Ziekenhuis
  Bleulandweg 10
  2803 HH Gouda
  Tel: 0182-505002
  Email: Sander.Lipka@ghz.nl
  Website: https://www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/neurologie/

  Coördinator Haaglanden Medisch Centrum

  drs. J. van de Wardt
  Haaglanden Medisch Centrum
  Lijnbaan 32
  2512 VA Den Haag
  Tel: 088-9794360
  Email: j.van.de.wardt@haaglandenmc.nl
  Website: https://www.haaglandenmc.nl/afdeling/neurologie/