Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden

Co-assistent, arts-assistent of opleider? Vind jouw opleiding!

Hartelijk welkom aan alle co-assistenten, (potentiële) ANIOS en AIOS die in opleiding zijn of willen komen in de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden en natuurlijk aan iedereen die betrokken is bij de opleiding van deze toekomstige collega's!

Alle specialismen op een rij

Welke medische vervolgopleiding kies jij?

Last minute trainingsplekken

Schrijf je in

Opleidings-instellingen
Verschillende opleidingen
AIOS
Supervisoren

De Leidse OOR leidt regionaal op. De korte lijnen en afstanden maken het mogelijk om optimaal gebruik te maken van het gevarieerde opleidingsaanbod, eigen karakter en onderscheidende expertises in de verschillende ziekenhuizen. 1344 supervisoren bundelen hun krachten samen om regionaal 912 AIOS op te leiden.

Instellingen

  • Groene Hart Ziekenhuis
  • Leids Universitair Medisch Centrum
  • Haaglanden Medisch Centrum
  • GGZ Rivierduinen
  • Basalt
  • HagaZiekenhuis
  • Parnassia
  • Alrijne Ziekenhuis
  • Reinier de Graaf Gasthuis