Specilialisaties

Verloskunde arts

Als verloskunde arts ben je werkzaam op zowel de verloskamers als kraamafdeling en zal je uiteraard ook in diensten werken. Je zorgt voor continuïteit en kwaliteit en bent een aanspreekpunt voor patiënten, collega’s, verloskundigen en gynaecologen. Naast het werk op de afdeling zorg je door extra taken voor kwaliteitsverbetering en voor een betere samenwerking tussen de diverse betrokkenen bij de zwangere patiënte.

  • De opleiding is opgezet als een competentiegerichte opleiding: afhankelijk van de behaalde competenties (dus ook van eerder opgedane ervaring) wordt deze opleiding binnen twee tot drie jaar afgerond. De eindtermen hiervoor zijn vastgesteld. De opleiding behelst vier onderdelen – verloskamers, verloskunde polikliniek, verloskunde kliniek en opvang neonaat (neonatologie). Voor elk onderdeel zijn leerdoelen opgesteld aan de hand van het persoonlijk opleidingsplan. Die leerdoelen worden regelmatig besproken met de opleider (gynaecoloog dan wel kinderarts).

    In een portfolio worden de beoordelingen, ingrepen en de verkregen competenties bijgehouden. Een van de modules bestaat uit enkele maanden neonatologie, waarbij de verloskundearts is ingedeeld bij de kindergeneeskunde. Ook zal een eerstelijns stage plaatsvinden van twee weken.

  • Tijdens de opleiding doe je verschillende verplichte stages; polistage, verloskundestage, kinderstage en eerste lijnsstage. Daarnaast is er ruimte voor eigen invulling en wensen en zijn er diverse cursussen die gevolgd moeten worden waaronder de NLS en de MOET aan het einde van de opleiding.

  • HMC

    dr. F.M. van Dunné, gynaecoloog
    M. Bouwman, verloskundearts