Specilialisaties

Cardiothoracale chirurgie

Hart en longen behoren tot onze meest vitale organen. Aandoeningen aan hart en longen kunnen levensbedreigend zijn. De zorg voor patiënten met hart-of longaandoeningen is team-work, Een toegewijd team van zorgprofessionals probeert om deze zorg zo goed en efficient mogelijk te maken waarbij het patient perspectief toenemend belangrijk.

Het vak Cardiothoracale chirurgie is zowel dynamisch als innovatief. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de chirurgische behandeling van coronair lijden, kleplijden, cardiale ritmestoornissen en benigne en maligne longaandoeningen volgen elkaar in rap tempo op en nieuwe innovaties op het gebied van robotchirurgie en minimaal invasieve chirurgie vinden hun plaats binnen ons chirurgisch armentarium Jouw bijdrage hieraan is cruciaal.

 • Om individualisering van de opleidingsduur mogelijk te maken en om beter te bepalen wanneer een aios bekwaam is, is de opleiding opgedeeld in afzonderlijk te toetsen en te beoordelen EPA’s (Entrustable Professional Activities). Deze zijn gebaseerd op de dagelijkse beroepsactiviteiten van de cardiothoracaal chirurg. De opleiding is gericht op het ontwikkelen van bekwaamheid in deze verschillende beroepsactiviteiten. De duur van de opleiding is gebaseerd op de snelheid waarmee de aios zijn competenties verwerft en EPA’s behaalt, met inachtneming van de minimum Europese norm voor de cardiothoracale chirurgie van 5 jaar. Aios kunnen eerder verworven competenties verzilveren en daarnaast bestaat de mogelijkheid om tussendoor te versnellen. De aios kan door keuzes in verdiepingsstages tot een persoonlijke profilering komen.

  De afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het LUMC werkt nauw samen met de afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het Amsterdam UMC. Samen vormen zij het Instituut voor Hart en Long Chirurgie Nederland (IHLCN). Hierdoor kan de aios op twee locaties ervaring op doen. Op beide locaties is er hierdoor ruim aanbod aan ingrepen waarbij vrijwel het gehele pallet aan chirurgische en trancatheter interventies (met uitzondering van harttransplantaties) wordt aangeboden. In het LUMC is er een robot-geassisteerd longchirurgisch programma en een robot-geassisteerd mitralisklep repair programma. Tevens is er een hartfalen chirurgie programma (inclusief een LVAD programma voor patiënten met eindstadium chronisch hartfalen zonder optie voor transplantatie.. Naast patientenzorg is er ook ruimschoots aandacht voor onderwijs.

  Onze chirurgen zijn veelgevraagde sprekers op congressen, symposia en cursussen. Verder wordt op beide locaties veel tijd en energie gestoken in wetenschappelijk onderzoek, waarbij we ons kunnen meten met de top van Europa.  Als aios heb je de mogelijkheid om hieraan deel te nemen en mee te publiceren.

 • Verplichte stages

  • Intensive Care
  • Congenitale Chirurgie
  • Echo stage
  • Hartkatheterisatie
  • Longziekten

  Keuzestage

  • Focusstage: je besteed extra aandacht aan één onderwerp en bent om die reden een bepaalde periode bij zoveel mogelijk ingrepen rondom dit onderwerp ingedeeld.

  Differentiatiestages

  • mitraalklepchirurgie
  • aortachirurgie
  • orgaanvervangende therapie/LVAD’s
  • longchirurgie
  • transcatheter technieken
  • congenitale chirurgie
  • ritmechirurgie
 • LUMC
  Opleider: Prof.dr. R.J.M. Klautz /email: r.j.m.klautz@lumc.nl
  Plaatsvervangend opleider: Dr. M. Palmen/ email: m.palmen@lumc.nl
  Opleidingsondersteuner: via sectetariaat, tel.: 071-5264022

   

Elke AIOS dient bekwaam te worden in de 14 EPA’s en daarnaast zijn kennis en vaardigheden te vergroten door het volgen van ondersteunend cursorisch onderwijs. In het laatste jaar is er ruimte voor een verplichte verdieping van 6 maanden.