Specilialisaties

Klinische Chemie

De klinische chemie is een belangrijk medisch ondersteunend specialisme. Op het klinisch chemisch laboratorium wordt de meest uiteenlopende diagnostiek uitgevoerd, gevalideerd en geïnterpreteerd variërend van o.a. hematologie, chemie, immunologie, stolling, bloedtransfusie.

Dagelijks worden er duizenden analyses verricht die alle een onmiskenbare ondersteuning zijn voor diagnose en behandeling van een patiënt. De klinisch chemicus is hierbij eindverantwoordelijk voor het gehele inhoudelijke proces. Ook de uitgifte van bloed en bloedproducten valt onder de verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus.  De klinische chemicus staat daardoor in nauw contact met praktische alle specialisten in het ziekenhuis.

 • Als je instroomt als AIOS in het specialisme klinische chemie heb je tenminste een academische master in een natuurwetenschappelijke of medische richting. Daarnaast heb je aantoonbare wetenschappelijke ervaring, meestal in de vorm van een PhD. De opleiding klinische chemie duurt 4 jaar waarin alle aspecten van het vak aan de orde komen. In het klinisch laboratorium werken tientallen tot meer dan honderd medewerkers en het is doorgaans de grootste afdeling van het ziekenhuis. Er zijn tal van vaardigheden die je moet  ontwikkelen, zowel inhoudelijk als op het gebied van organisatie en management. Deze vaardigheden worden projectgewijs opgebouwd aan de hand van 17  ‘Entrustable Professional Activities’, wat zich laat vertalen als ‘Toevertrouwde professionele activiteiten’ naar gelang het zelfstandigheidsniveau. Om het opleidingseffect zowel inhoudelijk als organisatorisch te versterken bieden we een gedegen regionale opleiding waarbij er gerouleerd wordt tussen de academische setting als de top klinische perifere huizen in de regio.

 • Na de opleiding van 4 jaar word je ingeschreven in een register en kan je in ieder ziekenhuis of diagnostisch centrum aan de slag als algemeen klinisch chemicus. Daarnaast kent het vak de specialisatie hematologie, endocrinologie en erfelijke metabole ziekten. Deze specialisaties volgen na de algemene opleiding en duren ongeveer 2 jaar.

 • De aios klinische chemie rouleert tijdens de opleiding tussen het LUMC , HagaZiekenhuis en HMC. Het basisjaar wordt gevolgd in het huis van instroom en daarna volgen de uitwisselingen. In het laatste jaar, het profileringsjaar, doet de assistent een wetenschappelijk onderzoek of ander groot project op een plek in Nederland, maar bij voorkeur in de regio.

 • LUMC
  Opleider: Prof. Dr. C.M. Cobbaert
  Plaatsvervangend opleider: B.E.P.B. Ballieux
  Opleidingsondersteuner: Mw. C. van der Vlugt : c.a.van_der_vlugt@lumc.nl

  HMC
  Opleider: Dr. G.A.E. Ponjee
  Plaatsvervangend opleider: Dr. J.van de Ven

  HagaZiekenhuis
  Opleider: Dr. F. Hudig
  Plaatsvervangend opleider: Dr. M. Veuger