Specilialisaties

Klinische Fysica

Binnen het opleidingscluster Zuid-Holland werken het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz), Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC), Kentalis Audiologisch Centrum en Koninklijke Auris Rotterdam samen in kader van de opleiding van klinisch fysici.

Door participatie van twee universitair medische centra is er binnen het cluster een zeer groot en divers patiëntaanbod beschikbaar en worden regelmatig ook minder frequent voorkomende indicaties behandeld. Ook de deelnemende niet-academische centra hebben hierin een belangrijk aandeel.

De opleiding tot klinisch fysicus kent een aantal subspecialismen: algemene klinische fysica (AKF), audiologie (AUD), radiologie en nucleaire geneeskunde (RNG) en radiotherapie (RT). De opleiding tot klinisch fysicus bestaat uit een overkoepelend curriculum en een subspecialisme-specifiek curriculum.

 • Binnen het Cluster Klinische Fysica Zuid-Holland participeren de volgende opleidingsinstituten:

  OOR Leiden

  • Haaglanden Medisch Centrum, Radiotherapie (A-erkenning, perifere component).
  • LUMC, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (A-erkenning, academische component).
  • LUMC, Audiologie (A-erkenning, academische component).
  • LUMC, Radiotherapie (B-erkenning, academische component).
  • Kentalis Audiologisch Centrum Den Haag, Audiologie (B-erkenning, perifere component).
  • HPTC, Radiotherapie (B-erkenning).

  OOR Zuidwest Nederland

  • Albert Schweitzer Ziekenhuis, Algemene Klinische Fysica (A-erkenning, perifere component).
  • Erasmus MC, Radiotherapie (A-erkenning, academische component).
  • Erasmus MC, Audiologie (A-erkenning, academische component).
  • Erasmus MC, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (B-erkenning, academische component).
  • Koninklijke Auris Rotterdam, Audiologie (B-erkenning, perifere component).
 • De klinisch fysicus in opleiding RNG loopt gedurende een half jaar stage bij de clusterpartner ASz. De tijd in het ASz wordt in principe verdeeld over één of twee periodes maar kan ook worden verdeeld in deeltijd over een langere periode. De stage helpt mee aan een veelzijdige opleiding waarbij de klinisch fysicus in opleiding aan veel aspecten van de klinische fysica kan deelnemen. Ook komt de  klinisch fysicus in opleiding  in nauw contact met een breed spectrum aan apparatuur en software, en een brede vertegenwoordiging van bijvoorbeeld medisch- en niet medisch specialisten, medisch ondersteunend personeel, en technisch ondersteunend personeel. De onderwerpen, periodes en omvang van de stage wordt bij aanvang van de opleiding in overleg tussen de opleider, co-opleider en klinisch fysicus in opleiding vastgesteld en in het opleidingsplan opgenomen.

  Naast deze lange stage zijn korte stages van één of meer weken gangbaar op andere afdelingen in het eigen ziekenhuis of in ziekenhuizen binnen het cluster.

 • Contactpersoon: dr.ir. W.J.H. Veldkamp
  Afdeling: Radiologie
  Telefoonnummer: +31 71 5263689
  E-mailadres: w.j.h.veldkamp@lumc.nl

  KF Radiotherapie

  HMC
  Opleider: dr. H.J. Kouwenhoven
  Plaatvervangend opleider: dr. A.L. Petoukhova

  LUMC
  Opleider: dr. ir.  E.M. Kerkhof

  HagaZiekenhuis
  Opleider: dr. E. Franken

   

  KF Audiologie

  LUMC
  Opleider: drs. P.P.B.M. Boermans
  Plaatsvervangend opleider: dr. ir. W.Soede

   

  KF Radiologie & Nuge

  LUMC
  Opleider: dr.ir. W. Veldkamp
  Plaatsvervangend opleider: dr. N. de Jong