Specilialisaties

Longgeneeskunde

Als longarts hou je je bezig met zowel acute als chronische zorg en behoren zowel jonge als oudere patiënten tot je populatie. Je bent een denker, maar ook een doener. Je volgt je patiënt gedurende de verschillende fases van diagnostiek en behandeling. Veel onderzoeken worden zelf uitgevoerd (o.a. longfunctieanalyse, bronchoscopie). Het vak vergt veel samenwerking met andere specialismen. Dit maakt de dagelijkse taken zeer uitdagend en afwisselend.

 • De opleiding tot longarts bestaat uit een vooropleiding interne geneeskunde van 20 maanden en een vervolgopleiding longziekten van 52 maanden. Verplichte stages in de vooropleiding zijn cardiologie en intensive-care. De vervolgopleiding vindt plaats in het LUMC of het HagaZiekenhuis, waarbij er een uitwisseling tussen beide ziekenhuizen is van 12 maanden. De regio werkt samen met het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL).

  Vaste stageonderdelen in de eerste helft van de vervolgopleiding zijn de zaalstage, klinische fysiologie (longfunctie, slaapapneu en longrevalidatie), algemene poli, intercollegiale consulten, peri-operatieve longzorg en thoracale oncologie (blokleren). Het doen van verrichtingen op de behandelkamer leer je gedurende de gehele vervolgopleiding (lijnleren). In de laatste helft van de vervolgopleiding is er ruimte voor differentiatie en verdieping. In het LUMC worden er verdiepingsstages aangeboden op het gebied van interstitiële longaandoeningen, thoracale oncologie en endobronchiale technieken. In het Haga ziekenhuis is er de mogelijkheid tot verdieping op het gebied van pulmonale infectieziekten (waaronder cystic fibrosis), obstructieve longziekten en ernstig astma en non-invasieve beademing (NIV).

  Naast je medisch inhoudelijke ontwikkeling zul je als aios ook andere competenties aanleren, zoals medisch leiderschap, het geven van onderwijs, doelmatigheid, ouderenzorg, palliatieve zorg en interprofessioneel leren. Door de toenemende aandacht voor palliatieve zorg krijgt dit een prominente plaats in de eerste fase van de vervolgopleiding (basis) en met name in de laatste jaren (verdieping). Je krijgt als aios de ruimte om je in één of meerdere van deze competenties verder te bekwamen. Gedurende de vervolgopleiding en vooral tijdens de verdiepingsstages wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en geaccommodeerd.

 • De vervolgopleiding longziekten bestaat uit 2 jaar verplichte stages en 2 jaar verdiepingsstages in combinatie met wetenschap. De laatste 2 jaren staan in het teken van het regionaal opleiden. Elke verdiepingsstage is minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden.

  Verplichte stages (4-6 maanden voltijds):

  • verpleegafdeling / acute opname afdeling
  • klinische fysiologie
  • intercollegiale consulten en peri-operatieve longzorg
  • polikliniek algemeen (blok- en lijnleren)
  • thoracale oncologie
  • spoedeisende hulp (lijnleren)
  • verrichtingen / behandelkamer (lijnleren)

  Verdiepingsstages in het LUMC:

  • interstitiële longziekten en pulmonale vaten
  • thoracale oncologie
  • beide stages gecombineerd met verdiepingsstage EBUS/EUS en wetenschap
  • palliatieve zorg

  Verdiepingsstages in het HagaZiekenhuis:

  • ernstig astma
  • pulmonale infectieziekten inclusief TBC en CF
  • beide stages gecombineerd met verdiepingsstage NIV en wetenschap
  • palliatieve zorg
 • LUMC
  Opleider: dr. M.K. Ninaber
  Plaatsvervangend opleider: drs. L.C. Steinbusch
  Opleidingsondersteuner:  A. van der Mey: secretariaat.long@lumc.nl, Tel: 071-5262950

  HagaZiekenhuis
  Opleider: dr. T.A.C. Nizet
  Plaatsvervangend opleider: drs. H. Codrington

  Haaglanden Medisch Centrum
  Opleider: dr. M.J. Overbeek, deelopleider verdiepingsstage ILD
  Plaatsvervangend opleider: dr. R.E.T. Nocker, plaatsvervangend deelopleider verdiepingsstage ILD
  Opleidingsondersteuner: Mw. H. Smit, h.a.godecke@hagaziekenhuis.nl
  Tel: 070-2102076 of 070-2101154