Specilialisaties

Medische Microbiologie

Medische microbiologie is een specialisatie waarbij je op diverse manieren bezig bent met infectieziekten. De arts-microbioloog vormt de brug tussen het laboratorium en de kliniek en adviseert over zowel diagnostiek als behandeling van infecties. Ook de preventie van infecties is een belangrijk aandachtsgebied.

Je verricht intercollegiale consulten bij nagenoeg alle andere specialismen in het ziekenhuis en ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij de huisarts. Een van de doelen van de arts-microbioloog is om antibioticaresistentie te beperken door het geven van adviezen en het opstellen van richtlijnen over adequaat antibioticagebruik.

 • De opleiding tot arts-microbioloog duurt 5 jaar en omvat een leerfase en een applicatiefase. Tijdens de leerfase van bijna 3 jaar doe je stages over diverse thema’s waarbij je zowel over de laboratoriumpraktijk als de klinische toepassing leert. De thema’s in de leerfase zijn bacteriologie, virologie, parasitologie, mycologie, infectiepreventie en openbare gezondheidszorg. Daarna volgt toepassing van geleerde kennis in de applicatiefase tijdens de consultenstage van 1 jaar. Laboratoriummanagement wordt als lijnleren in de opleiding geïntegreerd. De opleiding bevat ook een 4 maanden verdiepingsstage in een thema naar keuze en een wetenschapsstage van 9 maanden.

  In de OOR Leiden wordt klinische toepassing van de kennis in de vorm van het doen van consulten en het meedoen aan multidisciplinaire overleggen al vanaf het eerste jaar van de opleiding toegepast. Hierdoor doen AIOS veel ervaring op en dit maakt de brugfunctie van laboratorium naar kliniek al vroeg duidelijk.

  De verschillende deelspecialismen binnen de microbiologie, zoals virologie en bacteriologie, werken binnen onze OOR nauw samen binnen de opleiding. Ook is er een goede samenwerking met collega’s van de infectiologie en kinderinfectiologie.

  • Bacteriologie
   4 maanden kennismaking met laboratoriumtechnieken, 8 maanden consulten en multidisciplinair overleg.
  • Virologie
   4 maanden kennismaking met laboratoriumtechnieken, 8 maanden consulten en multidisciplinair overleg.
  • Parasitologie
   3 maanden (laboratorium en consulten) inclusief verplichte cursus.
  • Mycologie
   3 maanden (laboratorium en consulten) inclusief verplichte cursus.
  • Infectiepreventie
   3 maanden (consulten, verbeterprojecten, richtlijnen, etc.) inclusief verplichte cursus.
  • Intercollegiale consulten
   12 maanden waarvan 3 maanden bedside consulten bij afdeling Infectieziekten.
  • Openbare gezondheidszorg
   3 maanden; thema en locatie (GGD, RIVM, etc.) kunnen naar eigen keuze worden ingevuld.
  • Verdiepingsstage
   4 maanden; thema (klinisch, management, wetenschappelijk, etc.) en locatie kunnen naar eigen keuze worden ingevuld.
  • Wetenschapsstage
   9 maanden; thema en locatie kunnen naar eigen keuze worden ingevuld, resulterend in wetenschappelijke voordracht of publicatie.
 • LUMC
  Opleider: dr. M.T. van der Beek
  Plaatsvervangend opleider: dr. A.C.T.M. Vossen
  Opleidingsondersteuner: secretariaatmm@lumc.nl Tel. 071-5263931

  HagaZiekenhuis
  Opleider: dr. M. Wong
  m.wong@hagaziekenhuis.nl
  Tel. 070-2103691
  Plaatsvervangend opleider: dr. A. van Rijn-Klink A.vanRijn@hagaziekenhuis.nl
  Tel. 070-2103692

  HMC
  Opleider: dr. D.J. Hetem
  d.hetem@haaglandenmc.nl
  Tel. 088-9792305
  Plaatsvervangend opleider: dr. A.E Muller
  a.muller@haaglandenmc.nl
  Tel. 088-9792851