Specilialisaties

Reumatologie

De reumatoloog richt zich op diagnostiek en behandeling van reumatische en musculoskeletale ziekten, zoals gewrichtsontstekingen, systemische of auto-immuunziekten (zoals reumatoïde artritis en lupus erythematodes) of stofwisselingsziekten (zoals jicht), maar ook degeneratieve gewrichtsafwijkingen (zoals artrose) en niet-traumatische pijn in het bewegingsapparaat. In de behandeling staat de patiënt centraal.

De reumatoloog heeft vaak langdurige behandelrelaties met patiënten vanwege het chronische karakter van de ziekten: deze kunnen op elke leeftijd ontstaan en hebben grote impact op de patiënt. Samenwerking met andere specialismen zoals huisartsen, orthopedisch chirurg, internist en paramedici is daarbij belangrijk.

 • De aios start met een driejarige vooropleiding interne geneeskunde. Deze wordt gevolgd door drie jaar specialisatie op het gebied van de reumatologie in engere zin. De praktische toepassing van kennis en vaardigheden zoals die zijn verkregen tijdens de vooropleiding, vormt tijdens de vervolgopleiding tot reumatoloog een belangrijke basis.

  De vervolgopleiding wordt voor maximaal tweeënhalf jaar gevolgd in het LUMC, op de afdeling reumatologie, en gedurende minimaal zes maanden in het HagaZiekenhuis op de afdeling reumatologie. In het LUMC wordt kennis gemaakt met de reumatologie in de volle breedte, daar de afdeling zowel fungeert als secundair, en als tertiair verwijscentrum. De afdeling is een bekend en erkend centrum voor topreferente zorg voor systeemziekten. De vervolgopleiding volgt het landelijk opleidingsplan met een gestructureerd opgezet rondom kernthema’s en “entrustable professional activities” (EPA’s), waarin het verkrijgen van de verschillende competenties en vaardigheden van de reumatoloog zijn verankerd. In het LUMC ligt er een sterke nadruk op werken volgens evidence based medicine, met veel mogelijkheden tot betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. De afdeling is door de EULAR erkend als “Center of Excellence”.

  Het basisdeel van de vervolgopleiding bevat de volgende stages:

  • Dagbehandeling op de afdeling Reumatologische Academische: uniek in het LUMC.
  • Polikliniekstage
  • Consultenstage
  • Acute dienst en weekend-achterwachtdienst
  • Algemene vaardigheden, inclusief bestuurlijke vaardigheden
 • In het laatste jaar -profileringsjaar- kan de aios stages kiezen. Zoals verdiepingsstages rondom reumatologische thema’s, individueel vormgegeven stages (ook in het buitenland) en specifieke stages.

   

  Veel gekozen stages zijn:

  • Systeemziektestage
   In deze afdeling overstijgende stage participeert de aios in de zorgpaden voor patiënten met systeemziekten, zoals sclerodermie, Neuro-SLE, zwangerschapsadvies bij APS/SLE, en bekwaamt zich ook in long- en nierproblemen bij patiënten met systeemziekten. Deze stage staat ook bij aios uit andere specialismen hoog aangeschreven.
  • Docentprofilering
   Mogelijkheid tot behalen van Basiskwalificatie Onderwijs
  • Osteoporose en metabole botziekten profilering
   In samenwerking met de afdeling endocrinologie.
  • Kinderreumatologie
   In samenwerking met afdeling kinderreumatologie, LUMC
  • Wetenschapsstage
   Zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of participeren in klinische onderzoek
  • Nagelriemscopie
   Zelfstandig uitvoeren en interpreteren
  • Echografieprofilering
   In samenwerking met het HagaZiekenhuis
 • LUMC
  Opleider: prof.dr. M. Kloppenburg
  Plaatsvervangend opleider: J.K. de Vries-Bouwstra
  Opleidingsondersteuner: via  stafsecretariaatreumatologie@lumc.nl
  Telefoonnummer: 071-5263432

  HagaZiekenhuis
  Opleider: R. Goekoop
  Plaatsvervangend opleider: dr. N. Riyazi