Specilialisaties

Revalidatie

Als revalidatiearts richt je je aandacht op de gevolgen van ziekten, ongevallen of congenitale aandoeningen, waarbij er complexe problemen zijn van motoriek en/of cognitie. Door het verbeteren van functies en vaardigheden wil de revalidatiearts de beperkingen verminderen en zo de participatie van de patiënt in de maatschappij optimaliseren. Ondersteund met kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek, door het toepassen van (technologische) innovaties en het aangaan van zorgnetwerken draagt de revalidatiearts actief bij aan het verbeteren van de zorg voor de patiënt, waarbij eigen regie en participatie centraal staan.

 • Je volgt de vierjarige opleiding tot revalidatiearts in het samenwerkingsverband revalidatiegeneeskunde OOR Leiden. Het OOR kent een gevarieerde en complexe patiëntproblematiek met een sterke regionale samenwerking tussen de betrokken opleidingsinstellingen. Het eerste jaar van de opleiding vindt plaats in de revalidatiekliniek van Basalt Den Haag of Leiden. Hierna volgt een ziekenhuisjaar, waarvan zes maanden in een perifeer ziekenhuis en zes maanden in de academie. In het derde en vierde jaar volgen een jaarstage poliklinische multidisciplinaire revalidatiebehandeling van volwassenen en een stage revalidatie van kinderen en jeugdigen van zes maanden in Basalt. De opleiding wordt afgesloten met een individuele verdiepingsstage van zes maanden. Opleidingskorting op individuele basis kan voor alle onderdelen gelden.

  Per (opleidings)stage komen diverse bouwstenen van de opleiding aan bod, zoals medisch inhoudelijke thema’s en thema-overstijgende kennis, het lijnleren, generieke activiteiten (onderzoek, onderwijs, management) en vaardigheden beschreven in de EPA’s. Jij hebt de regie; je maakt samen met je opleider als coach je opleiding op maat. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces, waarbij je individuele leerdoelen koppelt aan de dagelijkse praktijk. De opleidingsgroep stimuleert en faciliteert jouw leren.

  De aios van OOR Leiden volgen onderwijs zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.
  Kenmerkend voor de opleiding in het samenwerkingsverband OOR Leiden is de sterke focus op de wetenschappelijke ontwikkeling. Deze is enerzijds geborgd in het onderwijs (een specifiek onderwijscurriculum wetenschappelijke vorming) en anderzijds in het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Een ander belangrijk speerpunt is de kennis van de anatomie als basis voor het diagnosticeren en behandelen van stoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat en het cognitieve functioneren. Tot slot hechten wij veel waarde aan aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling middels intervisie en coaching.

 • Tijdens een verdiepingsstage kun je je verdiepen in een medisch inhoudelijk thema (bijvoorbeeld spasticiteit of neuromusculaire aandoeningen), een bepaalde werkcontext (algemeen ziekenhuis, academisch ziekenhuis, revalidatiecentrum), in een generieke activiteit (zoals management, wetenschap of onderwijs) en/of in een of meerdere actueel maatschappelijke thema’s. Je wordt gemotiveerd in een vroeg stadium na te denken over verdieping en profilering. Naast hieronder benoemde verdiepingsthema’s is het ook mogelijk zelf een plan voor verdieping aan te dragen.

  Binnen het samenwerkingsverband Revalidatiegeneeskunde OOR Leiden worden de volgende verdiepingsthema’s aangeboden:

  1. LUMC: academische verdiepingsstage
  2. Basalt Leiden: stage kinderrevalidatie 4 – 18 jaar, met specifieke aandacht voor NMA, DCD en KOLK
  3. HMC en Basalt: verdiepingsstage Traumatologie
  4. Basalt Den Haag: neuromusculaire aandoeningen
  5. Basalt Den Haag: kinderrevalidatie 0-4 jaar
  6. Basalt Den Haag: revalidatie voor jongeren van 14 – 25 jaar
  7. Basalt Delft en RdGG: spasticiteitsbehandeling bij volwassenen en kinderen
 • Basalt Leiden
  Opleider: drs. A.E. Koopman  A.Koopman@basaltrevalidatie.nl Tel: 071 – 5195 237

  Basalt Den Haag
  Opleider: drs. F. Harberts F.Harberts@basaltrevalidatie.nl Tel: 070 – 3593 593
  Plaatsvervangend opleider: drs. M.C. Wuisman, kinderrevalidatiearts

  LUMC
  Opleider: drs. P.M. Dekker
  Plaatsvervangend opleider: dr. P.J. Homburg

  HMC
  Opleider: H.J. Arwert