Specilialisaties

Ziekenhuisfarmcie

De ziekenhuisapotheker is de geneesmiddelenexpert bij uitstek. Van farmacotherapie tot farmacokinetiek. Van het laboratorium tot in de cleanroom. Van de intensive care tot aan de technische dienst. Als ziekenhuisapotheker ben je van alle markten thuis. Of het nu om de bereiding van een drankje voor een kind gaat of een medicatiereview voor een kwetsbare oudere. Je bent als ziekenhuisapotheker onmisbaar voor de klinische patiëntenzorg.

 • In de OOR Leiden wordt je opgeleid in het HagaZiekenhuis, het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

  Als ziekenhuisapotheker in opleiding (aios Ziekenhuisfarmacie) word je in vier jaar opgeleid tot specialist ziekenhuisapotheker conform het door de NVZA vastgestelde ELOZ-model, waarbij individualisatie en competentiegericht opleiden hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat jouw opleiding zal worden ingericht op basis van jouw voorkennis en ambities. Je brengt drie jaar van je opleiding door in het ziekenhuis van instroom en één jaar in één van de andere twee ziekenhuizen, waarvan je in ieder geval ook in een academisch ziekenhuis zit. Zo kan het zijn dat je drie jaar bij het LUMC doorbrengt en een jaar bij het HagaZiekenhuis of het HMC. Binnen de opleiding komen alle aspecten van de ziekenhuisfarmacie (onder andere patiëntenzorg, logistiek, bereidingen en laboratoriumonderzoek) aan de orde.

  Het eerste jaar van de opleiding is vooral oriënterend, waarna in het tweede en derde jaar je de verdieping op zal zoeken per medisch inhoudelijk thema en start zal maken aan je registratieonderzoek. In het laatste jaar van de opleiding zal je een zelfgekozen differentiatie volgen en je registratie onderzoek verder uitvoeren en afronden.

  De OOR Leiden heeft als kracht dat het onderling korte lijnen heeft. Op deze manier kan de aios makkelijk in een ander centrum meekijken voor een specifiek onderwerp. Daarnaast maakt dit dat de aios uit de verschillende centra elkaar laagdrempelig spreken en er zelfs activiteiten worden georganiseerd, zoals het OOR weekend.

 • Aan het einde van de opleiding tot ziekenhuisapotheker zal je een differentiatie volgen. Dit is een uitgebreide stage voor een langere periode (9 maanden), waarin je specifiek voor een onderwerp wordt opgeleid tot een apotheker-specialist. Er zijn  meerdere differentiatiestages die verschillen per opleidingsziekenhuis:

  • In het HagaZiekenhuis zijn de differentiaties Oncologie, Acute zorg, Stolling en antistolling en klinische farmacologie te volgen.
  • In het HMC zijn de differentiaties
  • In het LUMC zijn de differentiaties Ouderengeneeskunde, Laboratorium (TDM-TOX-PGx), Bereidingen, Kindergeneeskunde en Klinische Farmacologie te volgen. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt om een differentiatie Oncologie op te zetten.

  Zie voor verdere informatie over de differentiaties de opleidingsetalage: https://www.opleidingsetalage.nl/.

  Daarnaast is het in overleg met je opleider mogelijk om een differentiatie te volgen bij een ander ziekenhuis dan je instroomcentrum of bij een ziekenhuis buiten OOR Leiden. Deze zijn ook te vinden in de hierboven genoemde opleidingsetalage.

 • HagaZiekenhuis
  Opleider: dr. B.E. Bosma,
  Aandachtsgebieden: intensive care, antistolling
  Opleidingziekenhuisfarmacie@hagaziekenhuis.nl
  Tel: 070 210 1472

  HMC
  Opleider: drs. E. Roelofsen
  Aandachtsgebieden: infectieziekten en onderzoek
  e.roelofsen@haaglandenmc.nl
  Tel: 088 979 3175

  LUMC
  Opleider: dr. K.B. Gombert-Handoko
  Aandachtsgebieden: Farmaceutische patiëntenzorg, ouderenzorg, palliatieve zorg
  K.B.Gombert-Handoko@lumc.nl
  Tel: 071 5263591