Specilialisaties

Anesthesiologie

Anesthesiologie is een vak van denken en doen waar comfort en veiligheid van de patiënt centraal staan. Naast het anesthesie geven op de operatiekamer zijn anesthesiologen ook werkzaam als pijnspecialist, intensivist of in de acute zorg bij reanimaties en (trauma)opvang in en buiten het ziekenhuis. Het is een specialisme dat te maken heeft met pasgeborenen tot hoogbejaarden, met ernstige zieke maar ook jonge, gezonde patiënten. Maar altijd in een dagelijks wisselend team met andere specialisten waardoor elke dag weer een nieuw avontuur is.

 • De opleiding duurt 5 jaar, waarvan de eerste 3 jaren de basisjaren. De opleiding start in de academie, het LUMC, voor de eerste 9 maanden. Daar leer je de basis van de perioperatieve anesthesiologie. In die periode heb je een stage pre-operatieve screening en een stage (epidurale) pijnstilling op de verloskunde.  Daarna ga je voor 9 maanden perioperatief naar een perifere kliniek in onze OOR. Je werkt daar vooral aan het ontwikkelen van meer zelfstandigheid door een grotere blootstelling aan standaard technieken en operaties. In deze “perifere” stage doe je geen diensten. Bij terugkomst in het LUMC volgen nog een IC stage, een pijnkliniekstage, een kinderstage, een stage sedatie en een thoraxstage. Na de basis kan je kiezen voor drie uitstroomprofielen: 1) perioperatief 2) pijngeneeskunde 3) intensive care.

  Het uitstroomprofiel perioperatief kent een paar officiële differentiaties: kinderanesthesie, thoraxanesthesie, obstetrische anesthesie, neuroanesthesie, urgentiegeneeskunde of wetenschap.

  Door individualisering van de opleiding zijn er ook mogelijkheden om je te verdiepen in management, onderwijs of om een combinatie te doen. De individuele invulling is altijd in overleg met de hoofdopleider.

  Het OOR Leiden kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de laagdrempeligheid van de supervisoren. De aios groep is hecht en organiseert regelmatig gezamelijke activiteiten, ook met de supervisoren.

 • In het LUMC kunnen alle uitstroomprofielen ingevuld worden. Voor het uitstroomprofiel pijngeneeskunde moet 1 jaar pijnverdiepingsstage gevolgd worden waarbij 50% plaatsvind in een perifere kliniek. Voor het uitstroomprofiel intensive care worden de EPA’s van de Gemeenschappelijke Intensive Care opleiding gebruikt. Momenteel moeten daarvoor 2 van de 5 opleidingsjaren op een intensive care doorgebracht worden.

  Het LUMC biedt de differentiaties Thorax, Obstetrische en Wetenschap. Voor de overige differentiaties is er de mogelijkheid een plek te organiseren in een andere kliniek met hoofdopleiding.

  Individuele stages kunnen in overleg met de opleider worden georganiseerd. Je kan daarbij denken aan een stage Regionale technieken, stage intensive care Kinderen, stage Buitenland of een extra reeds gevolgde stage ter Verdieping. Deze kunnen ook in een perifere kliniek plaatsvinden.

 • LUMC
  Opleider: dr. M. Reekers
  Plaatsvervangend opleider: Prof dr. E.Y. Sarton
  Contact: Mevr S. Langezaal, s.langezaal-de_groot@lumc.nl 071-5266064

  HagaZiekenhuis
  Opleider: T. van der Zwan
  Plaatsvervangend opleider: P.E. Lee Kong

  HMC
  Opleider: A. AL-Sarraf
  Plaatsvervangend opleider: dr. Y.M. Cheung

  Alrijne
  Opleider: P.J. Calis
  Plaatsvervangend opleider: E. Almac

  Reinier de Graaf Gasthuis
  Opleider: N. van Dasselaar
  Plaatsvervangend opleider: B.C. Verdouw