Specilialisaties

Cardiologie

De primaire taak van een cardioloog is de behandeling van patiënten met hartaandoeningen en de behandeling van risicofactoren die kunnen leiden tot hartaandoeningen of gerelateerde vasculaire aandoeningen. Hiervoor is goede medische kennis vereist, die gedurende het werkzame leven dient te worden bijgehouden. Naast medische kennis zijn de relationele vaardigheden minstens zo belangrijk voor het optimaal uitoefenen van het vak. Het contact met patiënten en hun naasten is een essentieel onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van een cardioloog.

De cardioloog werkt nauw samen met andere zorgprofessionals waarmee in meer of mindere mate samenwerkingsverbanden moeten worden aangegaan. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van zorgtrajecten in samenwerking met de huisartsen om de chronische zorg voor bij voorbeeld hartfalen of post-infarctpatiënten te optimaliseren en te waarborgen; of het opzetten van programma’s gericht op primaire preventie van cardiovasculair lijden.

Naast deze zeer duidelijk zorg-gerelateerde taken is de cardioloog ook een onderdeel van een vakgroep, meestal ook een medisch specialistisch bedrijf en het ziekenhuis als geheel. Managementtaken, conflictmanagement door tegenstrijdige belangen, reorganisaties, administratie van zorgtaken, onderwijs, onderhandelingen met verzekeraars en collega’s van andere vakgroepen zijn aan de orde van de dag en afhankelijk van de ambities van een cardioloog in meer of mindere mate onderdeel van het takenpakket

 • In de huidige opleidingsstructuur staat het denken en formuleren van leerdoelen in termen van competenties centraal. De inhoud van de cardiologie is onderverdeeld in 7 themagroepen, die verder zijn onderverdeeld in 27 themakaarten. De themakaarten definiëren de vereiste kennis en taken (aangeduid als kritische beroepssituaties) die de AIOS verricht binnen een specifiek thema.

  De huidige opleiding tot cardioloog is bedoeld om artsen op te leiden tot een goed algemeen cardioloog. Tijdens de opleiding kan de aios samen met het opleidingsteam er wel voor kiezen om accenten te leggen waarmee hij/zij zich kan profileren in een deelgebied van de cardiologie of op een organisatorisch gebied zoals bijvoorbeeld gezondheidsmanagement.

  De opleiding duurt maximaal 6 jaar en bestaat uit een vooropleiding interne geneeskunde (maximaal 2 jaar) en de specifieke cardiologische opleiding (maximaal 4 jaar, waarvan minstens 1 jaar buiten het primaire opleidingsziekenhuis zal worden gevolgd, het externe jaar). De komende jaren zal de opleidingsduur per aios op basis van behaalde competenties worden geïndividualiseerd met het streven dat 80% van de aios de vervolgopleiding gemiddeld 5 maanden sneller doorloopt anno 2025.

 • De opleiders worden ondersteund in zowel de praktische als inhoudelijke invulling van de specifieke stages door de betreffende stagehouders. De verschillende stagehouders stemmen onderling af wat de inhoud van een stage moet zijn, op welke wijze de gestelde eindtermen (zoals omschreven in het landelijk opleidingsplan) behaald kunnen worden en welk maximaal niveau behaald kan worden per kliniek (o.a. afhankelijk van de beschikbare begeleiding, het patiëntenaanbod en de lokale speerpunten).

 • Alrijne Ziekenhuis
  Opleider: dr. C.J.H.J. Kirchhof
  Plaatsvervangend opleider: dr. C.M.H.B. Lucas

  Groene Hart Ziekenhuis
  Opleider: dr. J.O> van Dobbenburgh
  Plaatsvervangend opleider: dr. R. Alizadeh Dehnavi

  HMC
  Opleider: dr. A.P. van Alem
  Plaatsvervangend opleider: dr. S.E. Langerak

  HagaZiekenhuis
  Opleider: dr. J.W.J. Vriend,
  Plaatsvervangend opleider: dr. H. Ramanna, cardioloog-elektrofysioloog

  LUMC
  Opleider: dr. S. Trines
  Plaatsvervangend opleider: prof. dr. J.W. Jukema
  Opleidersondersteuner: via hartziektensecretariaat@lumc.nl

  Reinier de Graaf Gasthuis
  Opleider: dr. J.W. Bech
  Plaatsvervangend opleider: dr. A.D. Hauer