Specilialisaties

Heelkunde

Chirurgie, ook wel heelkunde genoemd, is een dynamisch vak dat volop in beweging is. Als poortspecialisme speelt het een centrale rol in de zorg waarbij innovatie, intensief patiëntencontact en werken in teamverband de norm zijn.

Naast de algemene chirurgie kent het vak de volgende  differentiaties: traumachirurgie, chirurgische oncologie, gastrointestinale chirurgie, longchirurgie, vaatchirurgie, kinderchirurgie en transplantatiechirurgie.

De werkzaamheden bestaan vanzelfsprekend uit het doen van operaties, maar ook het werk op de polikliniek, verpleegafdeling en SEH post maken een belangrijk onderdeel uit van de dagelijkse activiteiten. De chirurg werkt samen en heeft frequent gestructureerd overleg met andere specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

 • De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar en kent een algemeen deel van 4 jaar en een differentiatie fase van 2 jaar waarbij je kiest voor een van de hierboven genoemde aandachtsgebieden. Door in de eerste jaren van de opleiding verschillende stages te doorlopen krijg je een goed beeld van datgene wat de  heelkunde te bieden heeft en word je een breed opgeleide dokter. De opleiding wordt gevolgd in tenminste twee ziekenhuizen waarbij er een perifeer deel is (dat over het algemeen 3.5-4.5 jaar beslaat) en een academisch deel. Met uitzondering van de differentiatie tot kinderchirurg worden alle differentiaties aangeboden in het OOR Leiden.

  In de regio Leiden staat individualisering van de opleiding hoog in het vaandel: het voeren van regie over de eigen opleiding wordt gestimuleerd. Zo kan de aios voor een bepaalde tijd in één van de andere regio-ziekenhuizen  gaan werken om een bepaald leerdoel te behalen. De regionale opleiders streven in hun kliniek en met elkaar naar een veilige en open cultuur waarin een ieder met veel werkplezier het beste uit zich zelf en uit de opleiding kan halen. Voorts kenmerkt in de regio Leiden de opleiding tot chirurg zich door betrokkenheid en inspraak van de AIOS bij de organisatie van de opleiding, een regionaal onderwijs programma en een uitgebreid aanbod aan discipline overstijgend onderwijs.

 • Alle differentiaties behoudens kinderchirurgie worden aangeboden; het is wel mogelijk om de module chirurgie bij kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis te volgen. De meeste stages worden in alle regionale opleidingsinstituten aangeboden.

 • LUMC
  Opleider: dr. A. Schepers, Chirurg
  Plaatsvervangend opleider: dr. K.C.M.J. Peeters, Chirurg
  Stafondersteuner; heelkundeopleiding@lumc.nl

  HMC
  Opleider: dr. H.A. Leijdesdorff, Traumachirurg
  Plaatsvervangend opleider: dr. G.J. van Acker, Chirurg

  HAGA
  Opleider: dr. A.P.A. Greeven, Traumachirurg
  Plaatsvervangend opleider: dr. J. J. Wever, Chirurg

  GHZ
  Opleider: dr. R.F.  Schmitz, Chirurg

  Alrijne
  Opleider: dr A.M. Zeillemaker, Chirurg
  Plaatsvervangend opleider: dr. W.E. Hueting, Chirurg