Specilialisaties

Psychiatrie

Ben je een betrokken arts die verder kijkt dan een orgaansysteem? Ben je geïnteresseerd in het verhaal van de patiënt, kun je goed communiceren en durf je door te vragen? Dan is een carrière als psychiater misschien wel iets voor jou! Als psychiater word je breed opgeleid als medisch specialist met kennis en kunde in diagnostiek en behandeling van ernstige, complexe en chronisch-psychiatrische ziektebeelden. Het is een breed vak met zeer veel mogelijkheden voor profilering en verdieping, en uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt.

 • De opleiding bestaat uit een basisdeel van drie jaar en een profileringsdeel van 1,5 jaar. In de regio Leiden zijn de opleidingen psychiatrie georganiseerd in het Consortium Psychiatrie Zuid-Holland Noord (CPZHN). Binnen het CPZHN kun je solliciteren voor de opleiding in drie instellingen: Rivierduinen (RD), Parnassia Groep (PG) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze drie instellingen werken intensief samen volgens een regionaal opleidingsplan. Het landelijk opleidingsplan ‘De Psychiater’ vormt de basis van de opleiding tot psychiater. Als aios psychiatrie volg je de opleiding zowel in de GGZ als in het ziekenhuis, en in alle leeftijdscontexten: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenen en ouderenpsychiatrie. Bij instroom in een GGZ-instelling (RD of PG) ontwikkel je de basis in de GGZ, door middel van klinische en ambulante stages. Je loopt tenminste zes maanden stage in het LUMC of een ander ziekenhuis. Bij instroom in het LUMC ontwikkel je de basis in het ziekenhuis, door middel van klinische, poliklinische en consultatieve stages, en volg je daarnaast tenminste zes maanden een stage in de GGZ. Door de sterke regionale samenwerking biedt het CPZHN een duidelijke meerwaarde: wij bieden gezamenlijk georganiseerd onderwijs, een ruime keuzemogelijkheid in stageplekken en zogenaamde warme overdrachten tussen de verschillende instellingen. Zo kan jij je als aios optimaal ontplooien. Ook als je interesse hebt in het doen van onderzoek, het geven van onderwijs of als je je wilt ontwikkelen als medisch leider zijn er verschillende ontwikkeltrajecten mogelijk. Daarnaast vindt OOR Leiden het belangrijk dat jij je tijdens de opleiding veilig voelt en wordt er veel aandacht besteed aan het creëren van een prettige en inclusieve sfeer, zodat jij optimaal van alle stages kunt profiteren.

 • Binnen de opleiding is veel ruimte voor het maken van eigen keuzes in de planning van stages, vooral in het profileringsdeel. Je kunt daarbij kiezen voor verdieping in een bepaalde richting zoals forensische psychiatrie, psychotherapie, beleidspsychiatrie, onderwijsontwikkeling en het geven van onderwijs, of onderzoek -bijvoorbeeld met bestaande datasets van cohortstudies, of persoonlijkheidsstoornissen-, of juist kiezen voor een bredere profilering met diverse stages. Je kunt meer ervaring opdoen in klinische of poliklinische setting of juist in een outreachend team werken waarbij je ook op huisbezoeken gaat. Ook behoort een keuze voor een uitstroomprofiel kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie tot de mogelijkheden. Een uitgebreid overzicht van de stages is te vinden in de opleidingsetalage.

 • Parnassia Groep
  Opleider: Prof. dr. C. Slotema
  Opleidersondersteuner: OpleidingPsychiatrie@ParnassiaGroep.nl

  Rivierduinen
  Opleider: drs. J. Bogers,
  Opleidersondersteuner: contact via Marion Twigt: m.twigt@rivierduinen.nl

  LUMC
  Opleider: dr. M.S. van Noorden
  Plaatsvervangende opleider: dr. N. Rius Ottenheim
  Opleidersondersteuner: contact via Alice Meijer: a.j.m.meijer@lumc.nl

  HMC
  Opleider: I.C. de Graaf
  Plaatsvervangend opleider: H.F. Roelfsema

  HagaZiekenhuis
  Opleider: E. Lauwen
  Plaatsvervangend opleider: D.J. Bruijn

Ziekenhuizen

GGZ-instellingen: Rivierduinen, Parnassia Groep (instroominstellingen), Arq/Centrum ‘45

Ziekenhuizen: LUMC (instroominstelling), HMC, HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis

Parnassia

Parnassia

Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum

HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis

GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen