Specilialisaties

Neurologie

Neurologie is een breed vak dat de werking van hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren onderzoekt en ziekten hiervan behandelt. Een neuroloog heeft veel patiëntencontact en kan goed luisteren. De anamnese, het verhaal van de patiënt goed uitvragen en doorvragen, is naast het lichamelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Een neuroloog denkt analytisch en ook kritisch. Dit heb je nodig voor het klinisch redeneren dat je met elkaar doet.

Als neuroloog (in opleiding) heb je een duidelijke plaats in de acute zorg, waar de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen zijn zoals intra-arteriële trombectomie bij patiënten met een herseninfarct. Daarnaast speelt de neuroloog een belangrijke rol bij de behandeling en begeleiding van chronische ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, epilepsie, chronische hoofdpijn en spierziekten zoals myasthenia gravis en verschillende spierdystrofieёn. Als neuroloog (in opleiding) in het LUMC heb je te maken met patiënten van alle leeftijden, van pasgeborenen tot de oudere mens, elk met zijn of haar eigen zorgvragen en de gemeenschappelijke noemer van een neurologische aandoening. Een neuroloog werkt ook veel samen met andere medisch specialisten en paramedici zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Ons vak kent 16 thema’s en tijdens de opleiding kom je gedurende stages met alle thema’s in aanraking.

 • Het  LUMC heeft drie kerntaken, patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs. Bij een academische opleiding komen deze kerntaken (domeinen) alle drie aan bod.

  Door de combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek biedt de opleiding tot  neuroloog in het LUMC op ieder van deze onderdelen de AIOS vele uitdagingen. Als neuroloog in opleiding word je gestimuleerd  om jouw talenten te ontwikkelen. In het lokale opleidingsplan is er ruimte om te kiezen voor een profiel als een “berglandschap” (dat wil zeggen: verdieping  in verschillende domeinen en competenties), of voor een profiel als een “hoge top “ waarbij je excelleert in een specifiek deelgebied met als beoogd doel hierin expert te worden  Daarmee kenmerkt de opleiding zich door diversiteit en oog voor het individu. Anderzijds wordt ook veel waarde gehecht aan saamhorigheid en het samen dragen van de afdeling met alle taken die bij het vak horen. In de huidige tijd, waarin het landschap van de zorg voortdurend verandert, wordt ook van de medisch specialist verwacht dat je bijdraagt aan de organisatie. Daarom is er in de opleiding ook aandacht voor medisch leiderschap (vierde domein).

 • Tijdens de opleiding in het LUMC werk je in het eerste jaar op de klinische afdeling van volwassen neurologie en op de spoedeisende hulp en doe je stages kinderneurologie en neurochirurgie.

  Vervolgens werk je 2 keer 6 maanden in een van de ziekenhuizen uit ons regionale OOR samenwerkingsverband (perifeer jaar) waarin je op de kliniek en SEH werkt en start met poliklinische werkzaamheden. Daarna volg je in het LUMC stages  klinische neurofysiologie, polikliniek met complexe problematiek, consulten en acute neurologie. Het laatste jaar van de opleiding is een verdiepingsjaar waar je de keuze hebt om jezelf te verdiepen in een van de 16 vakinhoudelijke thema’s, of in onderwijs, onderzoek of organisatie.

  In het LUMC kun je de volgende verdiepingsstages doen: bewegingsstoornissen, paroxysmale aandoeningen (SEIN), neuromusculaire ziekten, neuro-oncologie (HMC) en klinische neurofysiologie.

 • LUMC
  Opleider: dr. C.S.M.  Straathof
  Plaatsvervangend opleider: dr. M.R. Tannemaat
  Opleidingsondersteuner: Marianne Baart s.m.a.Baart-spijker@lumc.nl

  HMC
  Opleider: dr.K. Jellema
  Plaatsvervangend opleider: dr. S.M. Manschot

  Haga Ziekenhuis
  Opleider: dr. S.F.T.M. de Bruijn
  Plaatsvervangend opleider: dr. K.F. de Laat

  Groene Hart Ziekenhuis
  Opleider: A.F. Lipka

  Alrijne Ziekenhuis
  Opleider: dr. A.A. van der Plas
  Plaatsvervangend opleider: dr. S.C. Ponten

  Reinier de Graaf Gasthuis
  Opleider: LA.M. Aerden
  Plaatsvervangend opleider: H.R. Gilhuis

   

Ziekenhuizen

LUMC voor de basis en de verplichte stages. Het perifere jaar bestaat meestal uit stages in twee van de volgende ziekenhuizen binnen de OOR Leiden:

 • Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp
 • HagaZiekenhuis, Den Haag
 • HMC, Den Haag
 • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum

Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis

HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum

Reinier de Graaf Gasthuis

Reinier de Graaf Gasthuis