Specilialisaties

Neurologie

Neurologie is een breed vak dat de werking van hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren onderzoekt en ziekten hiervan behandelt. Een neuroloog heeft veel patiëntencontact en kan goed luisteren. De anamnese, het verhaal van de patiënt goed uitvragen en doorvragen, is naast het lichamelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Een neuroloog denkt analytisch en ook kritisch. Dit heb je nodig voor het klinisch redeneren dat je met elkaar doet.

Daarnaast verricht de neuroloog klinisch neurofysiologisch onderzoek van zenuwen en spieren (EMG) en hersenfunctie (EEG). Als neuroloog (in opleiding) heb je een duidelijke plaats in de acute zorg, waar de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen zijn zoals intra-arteriële trombectomie bij patiënten met een herseninfarct. Daarnaast speelt de neuroloog een belangrijke rol bij de behandeling en begeleiding van chronische hersenziekten, zoals de ziekte van Parkinson,  epilepsie, chronische hoofdpijn en  spierziekten zoals myasthenia gravis. Als neuroloog (in opleiding) in de OOR Leiden heb je te maken met patiënten van alle leeftijden, van pasgeborenen tot de oudere mens, elk met zijn of haar eigen zorgvragen en de gemeenschappelijke noemer van een neurologische aandoening. Een neuroloog werkt ook veel samen met andere medisch specialisten, zoals cardiologen, revalidatieartsen en neurochirurgen en met paramedici zoals neuropsychologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

 • In de OOR Leiden zijn er drie opleidingsklinieken met een volledige opleidingsbevoegdheid (Leids Universitair Medisch Centrum, Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis) en drie opleidingsklinieken met een erkenning voor een deel van de opleiding (Reinier de Graaf Gasthuis, Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis). De drie zelfstandige opleidingsklinieken hebben allen een eigen signatuur met ook een autonoom aannamebeleid. De opleiding heeft een duur van maximaal 6 jaar met een aantal verplichte stages, een uitwisselingsjaar tussen de academische en niet-academische opleiding en een jaar dat naar eigen keuze ingevuld kan worden met verdiepingsstages. Iedere aios heeft een digitaal portfolio waarin hij/zij samen met de opleider een individueel opleidingsplan maakt. Feedback kan worden gevraagd middels digitale korte praktijkbeoordelingen (kpb’s), zodat de voortgang en groei naar zelfstandig functioneren bijgehouden wordt in het E-portfolio. Naast de medische competenties en vaardigheden is er ook aandacht voor andere competenties, zoals samenwerken en organisatie, leiderschap en wetenschappelijke vorming. Tijdens de opleiding zijn er wekelijkse onderwijsmomenten in de stagekliniek, daarnaast zijn er regionale onderwijsbijeenkomsten en landelijke onderwijsdagen voor aios.

 • De verplichte stages van de opleiding tot neuroloog (kliniek, polikliniek, SEH, consulten, kinderneurologie, neurochirurgie, KNF) worden vanuit ieder van de drie zelfstandige opleidingsklinieken georganiseerd en ook in de eigen kliniek doorlopen.

  Tijdens het jaar uitwisseling ligt het accent op poliklinische vaardigheden en acute zorg.

  In het verdiepingsjaar heb je de keuze  om jezelf te verdiepen in een of meer van de 16 vakinhoudelijke thema’s van de neurologie, en/of in onderwijs, onderzoek of organisatie.

  In de OOR Leiden worden verschillende verdiepingsstages aangeboden, zoals  bewegingsstoornissen, cerebrovasculaire aandoeningen, aanvalsgewijze aandoeningen, neuromusculaire ziekten, neuro-oncologie, multiple sclerose, cognitieve stoornissen, intensive care geneeskunde.

 • LUMC
  Opleider: dr. C.S.M.  Straathof
  Plaatsvervangend opleider: dr. M.R. Tannemaat
  Opleidingsondersteuner: Marianne Baart s.m.a.Baart-spijker@lumc.nl

  HMC
  Opleider: dr.K. Jellema
  Plaatsvervangend opleider: dr. S.M. Manschot

  Haga Ziekenhuis
  Opleider: dr. S.F.T.M. de Bruijn
  Plaatsvervangend opleider: dr. K.F. de Laat

  Groene Hart Ziekenhuis
  Opleider: A.F. Lipka
  Plaatsvervangend opleider: dr. A. Dalman

  Alrijne Ziekenhuis
  Opleider: dr. A.A. van der Plas
  Plaatsvervangend opleider: dr. S.C. Ponten

  Reinier de Graaf Gasthuis
  Opleider: LA.M. Aerden
  Plaatsvervangend opleider: H.R. Gilhuis

   

Ziekenhuizen

LUMC voor de basis en de verplichte stages. Het perifere jaar bestaat meestal uit stages in twee van de volgende ziekenhuizen binnen de OOR Leiden:

 • Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
 • HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
 • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
 • Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum

Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis

HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum

Reinier de Graaf Gasthuis

Reinier de Graaf Gasthuis

Groene Hart Ziekenhuis

Groene Hart Ziekenhuis